Проекти

„Децата – цветя на земята“

Психологическа подкрепа чрез спорт, интерантивни и арт техники за превенция на употреба на психоактивни вещества за деца в институция – център за настаняване от семеен тип.
„Живот без дрога“

Психологическа подкрепа чрез спорт, интерантивни и арт техники за превенция на употреба на психоактивни вещества на зависими. Група за ресоциализация.

Kudo Oath Link Image