Символика

Kudo sign

КУДО йероглиф. Международна емблема. Разполага се на кимоното на всеки член на KIF (Kudo International Federation ) от лявата страна, тъмно-син или червен цвят. Този йероглиф обозначава "открития" път или "свободното" съзнание.

International Kudo Federation

Емблема на КУДО. Международна емблема. Разполага се на левият ръкав на кимоното. Кръгът в емблемата означава безкрайност. В центъра на кръга е вписан иероглиф "Ку",означаващ "открит, свободен".

Bulgarian Kudo Federation Logo

Емблема на Българското отделение по КУДО.

Цветове и символики на поясите в Кудо

Пояс 10 кю

10 кю

Пояс 9 кю

9 кю

Пояс 8 кю

8 кю

Пояс 7 кю

7 кю

Пояс 6 кю

6 кю

Пояс 5 кю

5 кю

Пояс 4 кю

4 кю

Пояс 3 кю

3 кю

Пояс 2 кю

2 кю

Пояс 1 кю

1 кю

Пояс 1 дан

1 дан

Пояс 2 дан

2 дан

Пояс 3 дан

3 дан

Kudo Oath Link Image